Wiedza i umiejętności to najcenniejszy kapitał każdej organizacji.

Szkolenia

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - rozwój wiedzy oraz rozwój kompetencji zawodowych, przekładający się na skuteczniejszą realizację celów firmy. Wierzymy, że to profesjonalna kadra na wszystkich poziomach organizacji jest kluczem do sukcesu. UBEZPIECZENIE SZKOLEŃ - nie jest możliwe pełne przeszkolenie kursantów w kilka dni, zawsze życie pokazuje, że trafiają się przypadki nowe, nie poruszane podczas warsztatów, skomplikowanie i niestandardowe. Dlatego proponujemy naszym Klientom swoiste ubezpieczenie szkolenia: jak z kupowanym samochodem – gwarantujemy usunięcie każdej awarii i to nie tydzień czy dwa po szkoleniu ale kilka miesięcy a nawet ROK!

Doradztwo

DORADZTWO STRATEGICZNE - ambitna, ale realna strategia przekuta w projekty, zadania operacyjne z wyznaczonymi celami często warunkuje osiągnięcie stabilnej i silnej pozycji organizacji na rynku. Doradzając przedsiębiorcom w pełni zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności i zaufania jakie jest w nas pokładane. Nigdy nie zawiedliśmy. DORADZTWO EUROPEJSKIE - wiemy jak i skąd pozyskać środki na realizację celów i urzeczywistnianie planów. Wygraliśmy dziesiątki projektów, pomogliśmy wielu firmom i jesteśmy dumni z tego, że w każdym projekcie doradczym idziemy ramię w ramię z Klientem, biorąc na siebie ryzyko związane z pozyskaniem funduszy i ich rozliczaniem.

Konsulting

PROJECT MANAGEMENT - wspólne podejmowanie wyzwań, w których cel biznesowy naszych Klientów staje się naszym celem, a trudne problemy znajdują proste i przejrzyste rozwiązania. ANALIZY - właściwe analizowanie wprowadzanych rozwiązań to proces, który jest wykonywany zawsze. Jak ze wszystkim, doświadczenie i praktyka daje przewagę jakości i czasu. My wykonaliśmy dziesiątki Studiów Możliwości, Wykonalności, analiz ryzyka, audytów projektów ex ante. Podejmując je z nami Klienci dostają nasz know-how, obniżając ryzyko własnych przedsięwzięć.

Potrzebujesz więcej informacji?

Tel. +48 22 100-48-96; e-mail: biuro@akademiaasap.pl